Tag: naranciaxfugoxnarancia

[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 2

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, với tôi, là từ sáu đến bảy giờ sáng. Bao giờ, buổi sáng của tôi cũng bắt đầu với một cái véo mũi nhẹ - bất chấp việc tôi càu nhàu bao nhiêu lần, cậu vẫn không … Continue reading [JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 2

[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 1

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, với tôi, là từ sáu đến bảy giờ sáng. Lúc ấy, mặt trời vừa mới thức dậy, ánh nắng nhàn nhạt hơi hoe vàng xuyên qua dải mây mỏng dính, như tấm lụa óng ánh phủ lên … Continue reading [JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 1