Tag: bl

[JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 4)

Tiếng động dưới nhà đã đánh thức Squalo. Giống như có ai đó vừa lẻn vào nhà, rồi vứt phịch một cái bao xuống sàn. Chẳng lẽ là trộm ư? Trộm cắp vốn không phải điều thường thấy ở khu này, vả lại cửa hàng … Continue reading [JJBA] Ngày em đẹp nhất (Phần 4)