Liên hệ

Nếu bạn muốn chia sẻ, hỏi han hay tâm sự về bất cứ điều gì (bản thân tôi, gu truyện, quan điểm về một thứ gì đó, etc.) thì cứ note vào đây nhé. Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi trong khả năng, mặc dù cũng không chắc có thể làm bạn hài lòng không nhưng sẽ cố hết sức.