[JJBA] Điều quan trọng hơn hết thảy

Trong những con thuyền của Jojo mà hiện tại tôi có viết được hàng thì có lẽ đây là con thuyền nhỏ nhất (tất nhiên, điều đó có nghĩa là tôi còn chèo nhiều con thuyền nhỏ hơn thế này). Lý do tại sao tôi lọt hố thì là vì hàng trên AO3 ngon quá làm tôi không cầm lòng được thôi; dù hàng có phần OOC và toàn 18+ nhưng ngon thì vẫn là ngon mà. Chính những fanfic ấy đã kích thích bản năng chèo bè lá trong tôi, và bùm, con fic này ra đời. Tính ra thì hint của hai người này là không có gì ngoài việc Terunosuke bắt và đe dọa Josuke cùng người thân, còn Josuke dọa đấm vỡ mồm Terunosuke (và cậu đã làm được), cơ mà hãy thông cảm, nếu đã chèo thì cùng tồn tại đã là một dạng hint rồi.

Cảnh báo thì cũng chẳng có gì ngoài việc đây là thuyền BL cấp độ tế bào của Higashikata Josuke x Miyamoto Terunosuke (không switch), lấy bối cảnh hậu phần 4; và 6 chap đầu thì hoàn toàn đời thường trong sáng không có gì hết. Có phần ngoại truyện có cảnh 18+ thì sẽ để password thôi, cú pháp giống như cũ, là tên thuyền viết liền không dấu không hoa không cách (ví dụ Jonathan x Dio thì là jonathanxdio).

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

NGOẠI TRUYỆN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s