[ADS Hồ Khiêu ca] Đơn phương

Lại một hôm rảnh rỗi, ngồi không biết làm gì nên ngoáy bút linh tinh về hardship của mình trong Âm Dương Sư.

Truyện này lấy ý tưởng từ cốt truyện trong game: một Khiêu ca yêu đơn phương Yêu Hồ, trong khi Yêu Hồ đang thân thiết với muội muội của mình, sẽ có cảm tưởng thế nào? Khiêu muội trong trường hợp này sẽ đóng vai trò như người tạo nút, và cũng đồng thời là người cởi nút cho biến cố.

Phần Thượng

Phần Hạ

[Hết]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s