[ADS Hồ Khiêu ca] Làm sao để bảo vệ em gái khỏi dâm tặc?

Một đồng nhân khác của Âm Dương Sư mà tôi tự viết nữa. Luật như cũ, nếu chưa từng chơi game này hay không thích cặp này thì tốt nhất không nên lướt tiếp cho đỡ gây mất thời gian.

Đồng nhân này thực ra tôi đã viết từ lâu rồi, giờ thiếu bài đăng quá mới lôi ra. Có tình tiết 18+, có nam phẫn nữ trang (con trai mặc đồ con gái), nên lưu ý.

Password rất dễ: Yêu Hồ x Khiêu ca viết tên tiếng Nhật không hoa không cách. Ví dụ Tỳ Tửu là Ibaraki Douji x Shuten Douji thì pass sẽ là ibarakidoujixshutendouji.

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4 (H)

[HẾT]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s