[JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 2

Khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong ngày, với tôi, là từ sáu đến bảy giờ sáng. Bao giờ, buổi sáng của tôi cũng bắt đầu với một cái véo mũi nhẹ - bất chấp việc tôi càu nhàu bao nhiêu lần, cậu vẫn không … Continue reading [JJBA] ‘O Sole Mio – Phần 2